Er is een aantal belangrijke stappen die, kort na het verlies, moeten worden genomen.

1. Testament – 3 maanden bedenktijd

Zoek zo snel mogelijk het testament van de overledene op. Hierin staat wie erft in geval van overlijden. Indien er geen testament is opgesteld, komt de erfenis automatisch terecht bij de directe familie. Maar let op, de erfgenamen zijn ook verantwoordelijk voor eventuele schulden die de overledene achterlaat.

Doe onderzoek of de overledene u met een positieve of negatieve erfenis achterlaat. Blijkt het een negatief vermogen te zijn en/of wilt u niet erven, dan moet binnen 3 maanden na het overlijden de erfenis worden verworpen via de rechtbank. Zodra de erfenis is verworpen, kan het niet worden teruggedraaid. Denk dus goed na voordat dit besluit wordt genomen.

Wanneer u overweegt de erfenis te verwerpen dan mag u niets meer regelen en niets meer meenemen uit de woning van de overledene. Het kan anders worden gezien als een signaal dat u de erfenis wel aanvaard.

2. Neem contact op met een makelaar of de woningbouw

Komt de woning van de overledene(n) leeg te staan, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een makelaar of de woningbouw. De vaste lasten blijven gewoon doorlopen en als erfgenaam wilt u daar straks niet verantwoordelijk voor zijn. Een huurhuis is zo opgezegd. Een koopwoning moet worden verkocht en daar duurt meestal meer dan 6 maanden. Indien er een datum is vastgesteld waarop het huis leeg moet zijn, geeft dat rust. U weet waar u naartoe werkt. Neem echter wel de tijd, zodat u niet alles binnen een maand moet doen.

Blijft één van de partners in de woning achter, maar de woning is nu veel te duur of te groot geworden. Neem dan de tijd voor het opzeggen van de huur of het in de verkoop doen van de woning. Het is voor de rouwende partner al zwaar genoeg dat hun partner is weggevallen. Veel te snel opruimen en/of verhuizen kan het rouwproces ten nadele beïnvloeden.

3. Stel een realistische tijdsplanning op

Zoals in het voorgaande al werd aangegeven, is een goede tijdsplanning belangrijk. Het uitzoeken van de spullen en het leeghalen van een woning kan enkele weken in beslag nemen. Werk van ruimte naar ruimte en start met de spullen waarbij minder emotionele hechting is.

4. Wie krijgt wat?

Als niet duidelijk is wie wat krijgt van de overledene, ga dan vóór het opruimen samen het huis door en laat iedereen de items markeren die zij graag willen hebben. Bij items waarvoor er meerdere gegadigden zijn, kunt u bijvoorbeeld loten. Om achteraf jarenlange ruzies te vermijden, is dit een erg belangrijke stap.

5. Behandeling van papierwerk

Als u geluk heeft is ligt alles netjes uitgezocht op hun plaats. Maar wat er ook gebeurt, u zult elk stuk papier in huis moeten verwerken. Zoek één muur of ruimte waar al het papierwerk per categorie bij elkaar komt te liggen. Papieren waarvan u direct ziet dat ze onbelangrijk zijn kunnen direct naar het oud papier. Denk hierbij aan kranten, folders en tijdschriften.

Pas nadat al het andere werk is gedaan, worden de papieren uitgezocht. Is het heel veel, kies dan steeds een kort opruimmoment tussendoor. Uiteindelijk zullen er maximaal twee of drie draagbare archiefdozen met belangrijke papieren overblijven.

Vergeet ook niet de mail van de overledene bij te houden.

Het opruimen is een emotioneel beladen periode, vooral als u dit doet met broers en zussen of andere familieleden. Probeer begrip te hebben voor elkaar en neem belangrijke beslissingen samen! Aan het eind van de dag zijn het maar spullen!